Subscribe to Интеркултурна медицинска комуникация в Европа RSS

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!!!

ЧЕСТИТИМ НА ВСИЧКИ НАШИ ПАРТНЬОРИ И ПРИЯТЕЛИ ПЪРВА ПРОЛЕТ!!!

                         

WIR WÜNSCHEN ALLEN UNSEREN PARTNERN EINEN SCHÖNEN UND SONNIGEN FRÜHLING!!!

Добре дошли на страницата на проекта IMED-KOMM на ЕС

Цели на проекта са преди всичко:

създаване, тестване и устойчиво разпространение на модерни и иновативни материали за изучаване, изпитване и сертифициране (ECL) за интеркултурно и професионално езиково общуване на чуждестранни лекари и медицински специалисти в страните на консорциума, както и в други държави-членки на Европейския съюз.

Целевите групи ще бъдат по-добре подготвени за да се възползват от възможностите на европейската комуникация и общия европейски пазар на труда.