Newsletter

Новини 1

Новини 2

Новини 4

Newsletter 3/2014

Уважаеми дами и господа,

ако сте следили развитието в рамките на нашите уебстраници, сигурно сте забелязали, че междувременно сме предоставили значително повече материали, отколкото бяхме планирали. Причина за това е необходимостта от нови и актуални учебни ресурси в обучението по 

специализиран език за медици. В резултат на направените проучвания, анкети и разговори с партньорите първоначалната ни цел беше разширена и прецизирана както следва:

- Изграждането на 5 свързани помежду си външни уебстраници, както и ръководство за преподавателите на немски, български, унгарски, словашки и чешки език, като тяхната основа представляват насочени към практиката модули с комплексни онлайн и офлайн упражнения по медицинска комуникация.

- Въз основа на проучванията, изследванията, пилотирането, анкетите се оказа по-удобно разработването на два различни курса - а) за лекари (на всичките 5 езика на ниво С1) и б) за медицински сестри (на немски и чешки език на ниво В2). 

- Разработване на специален курс по немски език за студенти по медицина и лекари в България на базата на платформата MOODLE, предназначен за български и чуждестранни студенти по медицина в Медицински университет Варна и функциониращ с туториална поддръжка. 

- Новите законови изисквания за признаването на лекарски права за чуждестранните лекари в някои германски провинции, т.е. въвеждането на тест по комуникация с пациентите, наложиха изработването на специален курс по комуникация с пациента както и на концепция 

за междурегионален, нормиран изпит по немски език. Подобно развитие може да се очаква и в останалите страни от проекта (в Чехия вече са приети съответни изисквания и затова следва да се изработи и подобен курс по чешки език). Тъй като сме на мнение, че досегашната изпитна практика не е достатъчна за гарантиране на езиковото общуване на медицинския персонал с пациентите, разработваме стандартизиран, междурегионален ECL-изпит по специализиран медицински език както за лекари (ниво С1), така и за медицински сестри (ниво В2), който да тества и четирите езикови компетенции (четене, писане, говорене и слушане). Този изпит ще може да се полага във всички изпитни центрове на консорциума. В учебните центрове на германския партньор IIK може да се полага и също новия скалиран telc-тест по специализиран език, който за лекарите е на нива В2 и С1, а за медицинските сестри на нива В1 и В2. На всички уебстраници можете да намерите онлайн-анкета, която е призвана да ни помогне при разработването на курсовете и съобразяването на цялата Blended-Learning-платформа с Вашите потребности. Затова Ви молим да попълните анкетата. 

Вашият IMED-KOMM-екип

(За повече информация вижте на EU-база данни ADAM: http://www.adam-europe.eu)