Блогове

Специализиран език в медицинските училища

 

Специализираният чужд език в медицинските училища в България се изучава задължително в първи или втори курс, т.е. заедно с предметите от предклиниката – химия, физика, биохимия, анатомия, латински език и т.н. По този начин учебните планове не отчитат факта, че студентите трябва да изучават специализирана терминология и да развиват своите комуникативни умения в област, в която още не са специалисти и не разполагат със съответния понятиен апарат дори на собствения си език. Например при диалога лекар – пациент те познават тази комуникативна ситуация единствено от гледната точка на пациента, но не и на лекаря. В този смисъл възниква сериозно противоречие:

С каква цел се изучава чуждият език? За да подпомогне следването или да е в полза на професионалната им дейност? Очевидно не е заради следването. А ако е за бъдещата им работа, то какво могат да научат още преди да са влезли в клиниката?

Още по-странно изглежда положението с български език за чуждестранните студенти, изучаващи медицина на английски език. Академичните ръководства подценяват необходимостта от изучаването на български език, но какво ще правят тези студенти, когато влязат в клиниките? На какъв език ще общуват с пациентите и останалия персонал, който не владее английски език?

 

Ако темата Ви интересува или желаете да споделите Вашия опит, пишете в този блог.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Target Image