Служебна информация

Impressum

EС-ПРОЕКТ - IMED-KOMM

Institut für Interkulturelle Kommunikation e. V.
Johann-Sebastian-Bach-Platz 7

91522 Ansbach

Telefon: +49 981 977161
Fax: +49 981 977162
Internet: www.iik.de
E-Mail: info@imed-komm.eu

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА

Проф. д-р Герхард Вазел

АВТОРИ

Доц. д-р Виолета Тачева

Д-р Иван Мерджанов
Проф. д-р Герхард Вазел
Д-р  Мартин Хан
Д-р  Гудрун Хайер
Д-р  Петер Хайер

ПРОГРАМИРАНЕ

Кай Хопе/ Цветан Иванов

EС-ФИНАНСИРАНЕ

Настоящият проект се подкрепя финансово от Европейския съюз. Разработените в рамките на проекта продукти (уеб-страница, публикации) обвързват обаче само консорциума на проекта като автор. Изпълнителната агенция за образование, аудиовизуални средства и култура, както и Европейската комисия не носят отговорност за по-нататъшното използване на съдържащите се в продуктите/ съобщенията/ публикациите информации.

ОТГОВОРНОСТ

Въпреки стриктния контрол на съдържанието не носим отговорност за съдържанието на външните линкове. За съдържанието на посочените като линкове страници отговорност носят техните автори и оператори.

СНИМКОВ МАТЕРИАЛ

Всички снимки на тази уеб-страница са публикувани с любезното разрешение на проф. д-р Герхард Вазел. Използваните са от Open Clipart Library. (http://www.openclipart.org