Wiki

 БЪЛГАРСКИ

   за чуждестранни лекари

 

 • Болница/клиника
 • органиграма
 • Отделения, стационари, сектори
 • Медицински персонал (наименования, йерархия)
 • Анамнеза  [Л à П; Л à близки]
  • Обща анамнеза
 • Актуална анамнеза
 • Минали заболявания
 • Медикаментозна анамнеза
 • Вегетативна анамнеза
 • Семейна анамнеза
 • Социална анамнеза
 • Преглед  [Л à П ; Л à МС; Л à Л ]
 • Физически преглед, диагноза
 • Комуникация с пациента
 • Комуникация с мед. сестра (МС)
  • Диагностична техника
 • Комуникация с мед. сестра
 • Комуникация с колега
 • Документация
 • Лечение
 • Комуникация с пациента
 • Комуникация с мед. сестра
 • Комуникация с колега
 • Операция
 • Подготвителен разговор  [Л à П]
 • Писмена документация: анестезиологичен протокол
 • Операция

            Дейности в операционната  [Л  à Л; Л à МС]

 • Предаване на пациента след операция
 • Постоперативна визитация [Лà П; Л à МС]
 • Медикация
 • Лекарствени групи
 • Апликационни форми
 • Листовка
 • Апликация
 • Визитация
 • Комуникация с пациента
 • Лекарска комуникация с близките
 • Лекарска комуникация с МС
 • Предаване/изписване на пациента
ПРИЛОЖЕНИЯ
 • Здравна система
 • Човешкото тяло [речник/атлас]
 • Болестисимптомитерапия (общ преглед)
 • Документация указания
 • Материали  [картинки с обозначения]

      

 •  

Това са темите и структурата на курса за чуждестранни лекари. Ако желаете, можете да допълните тези тематични области.

Add new comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Target Image