Работна среща с партньорите от град Варна-24.09.2013г.