Комуникация между лекар и пациент - упражнения

1. Анамнеза

1.1 План за снемане на анамнеза

1.2 Етапи на анамнезата

1.3 Въпроси за снемане на анамнезата

2. Комуникация лекар-пациент по различните специалности

2.1 Кардиология

2.2 Пулмология

2.3 Детско отделение

2.4 УНГ

2.5 Офталмология

2.6 Акушерство и гинекология

2.7 Гастроентерология

2.8 Неврология

3. Комуникация при провеждане на различни изследвания

3.1 Клинични изследвания

3.2 Апаратна диатностика

4. Комуникация при операция

4.1 Анестезия

5. Медикация