Комуникация в детско отделение

1. Задача: Гледайте филма и отговорете на въпросите в упражнението

   филм

Упражнение


Гледайте втората част на филма и изпълнете задачите

  филм

2.  Задача: Изберете правилното продължение

Упражнение


3. Задача: Попълнете текста

Упражнение