Въпроси за снемане на анамнезата

1. Паспортни данни

Упражнение

2. Сегашни заболявания

Упражнение

3. Анамнеза на живота

Упражнение

4. Преглед на оплакванията по системи

Упражнение