2.4 Ушини, носни и гърлени болести

2.4.1 Упражнение за слушане - гледайте видеото и изпълнете ►упражнението

►Видео

2.4.2 Инструкции на лекаря

2.4.3 Комуникация лекар - пациент