3.1 Клинични изследвания

3.1.1 Въпроси за направени изследвания - ►упражнение

3.1.2 Диалог лаборантка - пациент - ►упражнение

3.1.3 Инструкции към пациента - ►упражнение

3.1.4 Диалог лабораторен лекар - личен лекар - ►упражнение

3.1.5 Диалог лабораторен лекар - майка на пациента - ►упражнение