4.1 Анестезия

4.1.1 Анамнеза преди анестезия ⇒упражнение

4.1.2 Подготовка на пациент за анестезия - ►упражнение