2.1 Кардиология

2.1.1 Гледайте филма и изпълнете ►упражнението.

Видео

2.1. 2 Гледайте видеото и попълнете празните места в ►упражнението

Видео