2.5 Офталмология

2.5.1 Глаукома - упражнение за слушане

Видео

2.5.2 Катаракта - упражнение

Аудио

2.5.3 Изречения - чуйте записа и направете упражненията

Видео

Упражнение 1

Упражнение 2

Упражнение 3