2.7 Гастроентерология

2.7.1 Попълнете въпросите на лекаря ► упражнение.

Аудио

2.7.2 Слушайте диалога между лекаря и пациента и изберете верния отговор ►упражнение

2.7.3 Слушайте втората част на диалога между лекаря и пациента и попълнете празните места ►упражнение

2.7.4 Слушайте инструкциите, които дава лекарят на пациента и изпълнете ►упражнението

Аудио

2.7.5 Слушайте диалога между двамата лекари и попълнете празните места ►упражнение

Аудио

2.7.6 Слушайте диалога между лекаря и сестрата и запишете на празните места числата, които чуете ► упражнение