Заключителна работна среща във Варна - септември 2014