logo.jpg

Прочетете как се провежда изследване на липиден статус. Попълнете празните места в инструкциите на лабораторния лекар с подходящ глагол.

Упражнение за попълване.

След като попълните подходящите думи кликнете върху бутона "Проверка".
   не яжте и не пийте      приемайте      спрете      eлате   
Изследването се провежда сутрин на гладно след 12-часово гладуване. 2-3 дни преди изследването трябва да консумирате бедна на мазнини храна. Ако приемате лекарства, които повлияват мастния метаболизъм, не трябва да бъдат вземате за период от 2 седмици преди изследването.

да вземем кръв сутрин на гладно!
12 часа преди изследването нищо!
2-3 дни преди изследването бедна на мазнини храна!
Ако вземате лекарства за мастния метаболизъм, ги за 2 седмици преди изследването.