logo.jpg

Слушайте диалога между гастроентеролога и пациента. Докато слушате, изберете верния отговор.

Упражнение за множествен избор

Изберете един от предложените отговори.