logo.jpg

На празните места запишете числата, които чуете. Използвайте само арабски цифри.

Упражнение за попълване.

След като попълните празните места, кликнете върху бутона "Проверка".
ден след операцията
температура градуса
пулс удара
банки с глюкоза
диуреза мл.
доза на антибиотика пъти
мерене на пулс и кръвно налягане на всеки часа
отчитане на диурезата на часа