logo.jpg

Чуйте записа още веднъж и образувайте изречения от отделните части.