logo.jpg

Един от предложените варианти не е синоним на посочения израз. Маркирайте го.