logo.jpg

I зад. Ще чуете интервю с известен офталмолог. Темата на разговор е заболяването катаракта. Слушайте внимателно текста и отговорете на въпросите. Отговорите попълнете в таблицата отдолу.

Quiz