logo.jpg Гледайте филма и допълнете изреченията, като изберете от дадените думи.