План за снемане на анамнеза. Попълнете липсващите думи и изрази.

Упражнение за попълване.

След като попълните подходящите думи кликнете върху бутона "Проверка".
   близките      възраст      изясняване      местоживеене      оплаквания      подробно      реални      регистрира      семейно      схема      термини      установяване   
ІІ. План за снемане на анамнезата

Разпитът на болния следва определена , а данните се групират в следните групи:

1. Паспортни данни. Регистрират се име, , дата на раждане, пол, , националност, положение, професия на болния. При пациенти за клинично лечение се отбелязват имена, адреси, телефони на .
2. Сегашни заболявания (Anamnesis morbi). Разпитът започва с на главните , за които болният е дошъл на преглед. Може да e един или много симптоми. Всеки симптом се . Главните оплаквания не включват , кoито са наименования на заболявания или синдроми. Анамнезата няма за цел да регистрира поднесената от болния диагноза, а да уточни неговите оплаквания. Следващият етап при снемането на анамнезата е характеристиката на главните симптоми. Това трябва да става максимално .