План за снемане на анамнеза. Изберете подходящи въпроси. Паспортни данни

Упражнение за свързване

Свържете правилните двойки!