bild План за снемане на анамнеза. Изберете подходящи въпроси. Сегашни заболявания - изясняване главните симптоми

Упражнение за свързване

Свържете правилните двойки!