План за снемане на анамнеза. Изберете подходящи въпроси. Анамнеза на живота (Anamnesis vitae)

Упражнение за свързване

Свържете правилните двойки!