План за снемане на анамнеза. Преглед на оплакванията по системи. Изберете подходящи въпроси.

Упражнение за свързване

Свържете правилните двойки!