Добре дошли на страницата на проекта IMED-KOMM на ЕС

Цели на проекта са преди всичко:

създаване, тестване и устойчиво разпространение на модерни и иновативни материали за изучаване, изпитване и сертифициране (ECL) за интеркултурно и професионално езиково общуване на чуждестранни лекари и медицински специалисти в страните на консорциума, както и в други държави-членки на Европейския съюз.

Целевите групи ще бъдат по-добре подготвени за да се възползват от възможностите на европейската комуникация и общия европейски пазар на труда.

Статистика на посещенията

Актуалната статистика на потребителите на сайта можете да видите като използвате този линк.

Финансиране от ЕС

Настоящият проект се подкрепя финансово от Европейския съюз. Разработените в рамките на проекта продукти (уеб-страница, публикации) обвързват обаче само консорциума на проекта като автор. Изпълнителната агенция за образование, аудиовизуални средства и култура, както и Европейската комисия не носят отговорност за по-нататъшното използване на съдържащите се в продуктите/съобщенията/публикациите информации.

База данни за проекти и продукти ADAM

С базата данни ADAM екипите по проекти на LEONARDO DA VINCI за първи път имат възможност на европейско ниво да представят на широката общественост своите проекти и продукти. Специалистите и всички заинтересовани своя страна получават посредством ADAM достъп до богат електронен справочник за проекти в областта на професионалното образование.

Линк: http://www.adam-europe.eu

Анкети свързани с проекта

Работна среща с партньорите от град Варна-24.09.2013г.

Анализ на проведените анкети

           Комуникация между лекар и пациент - упражнения

           Online- eзиков курс по български език за чуждестранни студенти

                                                   по медицина и  чуждестранни лекaри

        Deutschkurs für Studenten der Medizin in Bulgarien und für bulgarische    Ärztinnen/Ärzte

 

 

 

 

 

 

Учебници по специализиран български и чужд език, издадени от Департамента по чуждоезиково обучение